Beslissing op bezwaar inzake Wnb-vergunning parkeervoorziening Museum Voorlinden

Datum besluit: 8 juni 2021


Op 31 maart 2020 heeft de Stichting Voorlinden een vergunning op grond van de Wet natuurbescherming (Wnb) aangevraagd voor het aanleggen en aanpassen van een parkeervoorziening bij museum Voorlinden te Wassenaar. De gevraagde Wnb-vergunning is verleend maar tegen dit besluit is door een drietal partijen bezwaar aangetekend. De bezwarencommissie is om advies gevraagd met betrekking tot de ingediende bezwaren. De onafhankelijke bezwarencommissie heeft de zaak beoordeeld en geadviseerd de bezwaarschriften ongegrond te verklaren. De provincie heeft besloten om conform dat advies de bezwaren ongegrond te verklaren. De vergunning voor de parkeervoorziening blijft daarmee in stand. Naast deze vergunning, die is verleend op grond van de Wet natuurbescherming, moet deze parkeerplaats ook aan andere wettelijke regels voldoen. Hiervoor zullen nog andere besluiten van gemeente of provincie nodig zijn, bijvoorbeeld op het gebied van ruimtelijke ordening.

Type besluit: GS-vergadering