Vervangingsopgave DRIS-display 2022-2032

Datum besluit: 8 juni 2021


Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland heeft besloten de DRIS-visie vast te stellen. Deze schetst heldere kaders voor het aanbieden van actuele reisinformatie via DRIS-displays op bushaltes en knooppunten in de provincie Zuid-Holland voor de komende tien jaar. Deze displays geven reizigers op bushaltes en knooppunten actuele informatie over de vertrektijden van de bus en eventuele vertragingen, storingen en reisalternatieven. De volgende stap is Provinciale Staten te vragen hiervoor het benodigde investeringsbudget beschikbaar te stellen. Pas na dat akkoord kunnen de vervolgstappen genomen worden voor de vervangingsopgave.

Type besluit: GS-vergadering