Beantwoording schriftelijke vragen 3729 PVV Duidelijkheid inzake datacenters

Datum besluit: 16 maart 2021


Partij voor de Vrijheid heeft Statenvragen (3729) gesteld aan Gedeputeerde Staten m.b.t. Duidelijkheid inzake datacenters. Gedeputeerde Staten hebben de vragen beantwoord.

Type besluit: GS-vergadering