Beantwoording Statenvragen 3727 Economie Zuid-Holland

Datum besluit: 16 maart 2021


N.a.v. een artikel in Elsevier zijn Statenvragen gesteld over het (achterblijvende) economische groeivermogen van Zuid-Holland. In de beantwoording wordt de link gelegd met de gezamenlijke inzet via de Groeiagenda Zuid-Holland om hier met partners uit de Economic Board Zuid-Holland verbetering in te bewerkstelligen gericht op volwassen sectoren die een nieuwe fase in hun levenscyclus in moeten gaan en het (brede) MKB in Zuid-Holland.

Type besluit: GS-vergadering