Beslissing op bezwaar van Waddinxveense Groenrecycling Wagro B.V. inzake vijf lasten onder dwangsom

Datum besluit: 16 maart 2021


Wagro B.V. aan de Tweede Bloksweg 54b te Waddinxveen heeft bezwaar gemaakt tegen de opgelegde lasten onder dwangsom. De lasten zijn opgelegd, omdat geconstateerd is dat de maximale toegestane hoeveelheden zijn overschreden en dat niet de gebruikelijke benamingen worden gebruikt bij de registratie. Ook worden niet de juiste euralcodes geregistreerd. De bezwarencommissie heeft een aantal gebreken in het besluit geconstateerd. Gedeputeerde Staten hebben besloten om het bestreden besluit geheel te vervangen. In de beslissing op bezwaar zijn de gebreken hersteld conform het advies van de bezwarencommissie.

Type besluit: GS-vergadering