Bestuursovereenkomst 2022 generiek interbestuurlijk toezicht

Datum besluit: 16 maart 2021


Het is een taak van de provincie om interbestuurlijk toezicht te houden op het uitvoeren van wettelijke taken door gemeenten, de zogenaamde medebewindstaken. Dit is geregeld in de Wet Revitalisering Generiek Toezicht. In 2013 gingen de provincie Zuid-Holland en alle Zuid-Hollandse gemeenten een bestuursovereenkomst aan met afspraken over de invulling van dit toezicht. Deze overeenkomt is in 2020 geëvalueerd. Uit de evaluatie komt naar voren dat de overeenkomst niet meer actueel is en herzien moet worden. Ook blijkt dat de wijze waarop we hier invulling aan geven onvoldoende bijdraagt aan de kwaliteit van het openbaar bestuur. De huidige uitgangspunten: sober, risicogericht en proportioneel toezicht, kunnen nog wel op breed draagvlak rekenen. In een brief vragen we gemeenten mee te denken over verbeteringen die we verwerken in een nieuwe bestuursovereenkomst per 1 januari 2022.

Type besluit: GS-vergadering