Geactualiseerde versie Lange Termijn Agenda Omgevingsbeleid voorjaar 2021

Datum besluit: 16 maart 2021


De provincie Zuid-Holland stelt haar eigen Lange Termijn Agenda Omgevingsbeleid (LTA) versie voorjaar 2021 vast. De LTA bevat de meest actuele informatie van trajecten die op het gebied van het Omgevingsbeleid gaande zijn. De LTA geeft Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten, de ambtelijke organisatie en de externe partners van de provincie Zuid-Holland een overzicht van de trajecten die provincie Zuid-Holland op pakt of steunt. Aan de hand van de LTA is bij de uitvoering duidelijk waar de onderlinge raakvlakken liggen van de verschillende trajecten. Trajecten kunnen dan meer in samenhang (integraal) uitgevoerd.

Type besluit: GS-vergadering