Statenvragen VVD 3730 Digitaal data-onderzoek naar criminele indicatoren bedrijventerreinen

Datum besluit: 16 maart 2021


Op 16 maart 2021 hebben Gedeputeerde Staten de beantwoording van de Statenvragen over Digitaal-data onderzoek naar criminele indicatoren bedrijventerreinen vastgesteld. In de beantwoording wordt aangegeven dat het onderzoek in opdracht van de provincies Gelderland en Noord-Brabant plaatsvindt. De ervaringen en de opbrengst van het onderzoek zal t.z.t. worden gedeeld en kan ook benut worden in de aanpak van ondermijning op bedrijventerreinen door anderen, waaronder partijen in Zuid-Holland.

Type besluit: GS-vergadering