Aanbieding onderzoeksrapport over de beleidsmatige en financiële ruimte van gemeenten in Zuid-Holland

Datum besluit: 2 maart 2021


Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben een onderzoek laten uitvoeren door adviesbureau Berenschot naar de financiële en beleidsvrije ruimte van gemeenten. Provincie deelt namelijk de zorgen van gemeenten over hun financiële situatie. Grotendeels wordt deze veroorzaakt door de tekorten in het sociaal domein. Gemeenten zijn daardoor genoodzaakt te bezuinigen op andere taken, hun reserves in te zetten, of belastingen te verhogen. Gedeputeerde Staten hebben vorig jaar een brief aan het kabinet geschreven over deze zorgwekkende ontwikkeling. Dit onderzoek is uitgevoerd om de signalen van gemeenten en de provincie tegen het licht te houden. De onderzoeksresultaten onderschrijven niet alleen de huidige problematiek, maar laat ook zien dat de situatie in de toekomst zal verslechteren door alle extra taken en uitdagingen die gemeenten op hun bordje krijgen zoals de implementatie van de Omgevingswet of uitvoering van het Klimaatakkoord. Er is steeds meer gemeentelijk geld nodig voor de taken die moeten vanuit de Rijksoverheid, en steeds minder geld over voor taken waar gemeenten zelf keuzes in kunnen maken die juist belangrijk zijn voor de lokale voorzieningen en gemeenschap. Met dit besluit wordt het onderzoeksrapport aangeboden aan Provinciale Staten, en wordt er ook een brief over de uitkomsten verstuurd aan de minister van Binnenlandse Zaken en alle 52 gemeenten in Zuid-Holland.

Type besluit: GS-vergadering