Beantwoording brief van Midden-Delfland Vereniging over ontwikkelingen Zuidbuurt Maassluis en Vlaardingen

Datum besluit: 2 maart 2021


De Midden-Delfland Vereniging heeft een brieven gestuurd aan Gedeputeerden Staten over woningbouwplannen aan de Zuidbuurt 75-77 in Vlaardingen en mogelijke bedrijfsverplaatsing van een deel van het bedrijf Lely naar de Zuidbuurt 13 in Maassluis. De Vereniging vraagt in het belang van het Midden-Delflandgebied deze plannen vanuit de provinciale ruimtelijke bevoegdheden kritisch te beoordelen. Gedeputeerde Staten hebben een antwoordbrief vastgesteld waarin een uiteenzetting wordt gegeven van de betrokkenheid bij/ beoordeling van genoemde plannen aan de Zuidbuurt door de provincie. Bij de beoordeling van deze plannen is het provinciaal Omgevingsbeleid uitgangspunt. De uiteenzetting in de brief geeft aan dat onze betrokkenheid bij deze ontwikkelingen in het Midden-Delflandgebied groot is.

Type besluit: GS-vergadering