Beantwoording Statenvragen 3722 PvdD over de energietransitie in de glastuinbouw

Datum besluit: 2 maart 2021


De fractie van de Partij van de Dieren in Provinciale Staten heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van GS over de energietransitie in de glastuinbouw. Dit naar aanleiding van een uitzending op 1Vandaag van 17 februari 2021, waarin tuinbouwondernemer Rob Baan uiteenzet hoe hij zich door een belastingmaatregel (forse verhoging van de Opslag Duurzame Energie) gedwongen heeft gezien zijn gasgestookte installatie voor de verwarming van zijn kassen en de eigen opwek van elektriciteit weer aan te zetten, waar hij voorheen gasloos opereerde. Gedeputeerde Staten hebben de vragen beantwoord, waarbij is aangegeven dat het college deze maatregel ook betreurt en zich ervoor inspant om de negatieve gevolgen voor de sector ongedaan te maken.

Type besluit: GS-vergadering