Beantwoording Statenvragen 3724 SP Sociale nieuwbouw Rotterdam

Datum besluit: 2 maart 2021


De SP heeft vragen gesteld over de bouw van woningen in de sociale voorraad in de gemeente Rotterdam. Volgens de SP zou de bouw van deze woningen achterlopen bij de ten doel gestelde 3.600 woningen in de sociale voorraad binnen de Rotterdamse collegeperiode volgens de Rotterdamse Woonvisie. Het college antwoordt dat uit cijfers van gemeente Rotterdam blijkt dat in de eerste helft van de collegeperiode de bouw is gestart van 2.244 woningen in de sociale voorraad. Daarnaast vraagt de SP zich af of het meetellen van wooneenheden met huren vanaf 800 euro inclusief servicekosten mogelijk een te rooskleurig beeld geeft. Het college antwoordt dat Rotterdam zich vooralsnog houdt aan de eerder, zowel regionaal als lokaal, afgesproken definitie van woningen in de sociale voorraad. Zo nodig spreekt de provincie partijen daarop aan.

Type besluit: GS-vergadering