Beantwoording Statenvragen 3725 D66 ruimtelijke ontwikkeling Zuidbuurt 13 te Maassluis

Datum besluit: 2 maart 2021


Gedeputeerde Staten (GS) hebben op 2 maart 2021 de beantwoording van de Statenvragen 3725 van D66 vastgesteld over een brief van de Midden-Delflandvereniging met betrekking tot een ontwikkeling in de Zuidbuurt in Maassluis. De Staten willen weten in hoeverre GS bekend is met het plan van Maassluis om de vestiging van een deel van het bedrijf Lely aan de Zuidbuurt 13 mogelijk te maken. Verder is de vraag gesteld of GS vindt dat dit plan past binnen het provinciaal Omgevingsbeleid. In de beantwoording is aangegeven dat de provincie nog in vooroverleg is met de gemeente over deze ontwikkeling. Een eerste inschatting is dat het plan binnen kaders van het Omgevingsbeleid - en met oog voor het karakter van de Zuidbuurt en de waarden van het Bijzonder Provinciaal Landschap Midden Delfland - gerealiseerd kan worden. Een uiteindelijke beoordeling in het formele (juridische) spoor moet overigens nog plaatsvinden.

Type besluit: GS-vergadering