Brief van GS aan PS mbt laatste ontwikkelingen bediening bruggen en sluizen

Datum besluit: 2 maart 2021


Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten middels een brief over de ontwikkelingen op het gebied van bediening van de provinciale bruggen en sluizen. De opgave van de provincie is om mobiliteit efficiënt, veilig en duurzaam te laten plaatsvinden, over de weg, het water en het spoor. Door het wegverkeer en vaarwegverkeer steeds beter op elkaar af te stemmen geeft onze Dienst Beheer Infrastructuur (DBI) invulling aan het coalitieakkoord. Een veilige en efficiënte bediening van de bruggen en sluizen is hierbij van groot belang. In de brief wordt ingegaan op de verschillende ontwikkelingen binnen de objectbediening op het gebied van personeel, techniek en huisvesting.

Type besluit: GS-vergadering