Brief aan Provinciale Staten over beleid cultuur(participatie)

Datum besluit: 2 maart 2021


In de brief beleid cultuur(participatie) aan Provinciale Staten wordt het cultuurbeleid van de provincie Zuid-Holland uiteengezet.

In de brief wordt ook aangegeven welke verdere acties ondernomen worden. De provincie richt zich op de tweede lijnsondersteuning van gemeenten en onderwijs via de basisvoorziening cultuurparticipatie. Deze is met circa 30% extra middelen versterkt om het werkveld te vergroten en nieuwe thema's (voortgezet onderwijs) op te pakken. Inzet is de samenwerking met gemeenten, het Rijk en fondsen te versterken.

Type besluit: GS-vergadering