Brief aan Statenleden van de commissie Bereikbaarheid en Energie – Warmte en de Commissie Onderzoek en Rekening over de stand van zaken WLQ+

Datum besluit: 2 maart 2021


Brief waarin de Statenleden van de commissies Bereikbaarheid en Energie-Warmte en de commissie Onderzoek van de Rekening worden geïnformeerd over de stand van zaken over de voortgang en planning met betrekking tot de voorgenomen besluitvorming over de WLQ+.

Type besluit: GS-vergadering