Nieuw provinciaal archeologisch depot

Datum besluit: 2 maart 2021


Het huidige provinciaal archeologisch depot voldoet niet aan de geldende eisen en is qua omvang niet toegerust voor de komende jaren. Vanuit deze opgave hebben we een verkenning uitgevoerd naar alternatieve locaties voor ons depot. Het betreft een eerste verkenning die nog nader moet worden onderzocht. Vertrekpunt voor de verkenning was de benodigde hoeveelheid ruimte en onze wens om met de nieuwe huisvesting recht te doen aan de maatschappelijke functie van het depot als archief of bibliotheek met (kennis van) de archeologische collectie Zuid-Holland.

Type besluit: GS-vergadering