Vaststelling van de Subsidieregeling MKB-Deals Zuid-Holland

Datum besluit: 2 maart 2021


Gedeputeerde Staten hebben de Subsidieregeling MKB-deals Zuid-Holland vastgesteld. Met deze subsidieregeling kan de provincie Zuid-Holland financiële bijdragen verlenen aan de uitvoering van MKB-Deals. Een MKB-Deal bevat plannen van de provincie, samenwerkende gemeenten en het bedrijfsleven ter ondersteuning van het midden- & kleinbedrijf (MKB). Binnen de huidige begroting is van 2021-2023 in totaal € 1 miljoen beschikbaar voor deze subsidieregeling. Provinciale Staten wordt voorgelegd het subsidieplafond vast te stellen.

Type besluit: GS-vergadering