Natuurbeheerplan 2022

Datum besluit: 23 maart 2021


Voor het ontwikkelen en beheren van natuur is het Subsidiestelsel Natuur en Landschap in uitvoering. Onderdeel van dit stelsel is het natuurbeheerplan. De actuele leefgebieden waarbinnen agrarisch natuurbeheer kan plaatsvinden, natuurbeheertypen en ambitiedoelen zijn vastgesteld in het natuurbeheerplan. Jaarlijks wordt een natuurbeheerplan door Gedeputeerde Staten vastgesteld. Gedeputeerde Staten hebben voor het jaar 2022 op 23 maart 2021 het Ontwerp Natuurbeheerplan 2022 vastgesteld. Belanghebbenden kunnen op dit ontwerp van 29 maart 2021 tot en met 10 mei 2021 een zienswijze indienen. Gedeputeerde Staten zullen vervolgens, na behandeling van de zienswijzen, een definitief natuurbeheerplan 2022 vaststellen.

Type besluit: GS-vergadering