Ontwerp Herziening 2021 Omgevingsbeleid

Datum besluit: 23 maart 2021


De Ontwerp Herziening 2021 van het Omgevingsbeleid heeft betrekking op een elftal onderwerpen. Deze onderwerpen zijn aanleiding om de provinciale Omgevingsvisie, de Omgevingsverordening en het Omgevingsprogramma gedeeltelijk te wijzigen. Het is af en toe nodig het Omgevingsbeleid aan te passen om het beleid actueel en toepasbaar te houden. In deze herziening is onder meer nieuw beleid met betrekking tot woningbouw, bedrijventerreinen en ruimtelijke kwaliteit opgenomen. De Ontwerp Herziening 2021 wordt ter inzage gelegd voor een periode van zes weken. Tijdens die periode kan iedereen een zienswijze indienen.

Type besluit: GS-vergadering