Ruimtelijk beleid Wind en zon op land en besluitvormingsproces

Datum besluit: 23 maart 2021


In deze brief worden de protocolafspraken tussen Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten met betrekking tot de voorhangprocedure bij ontheffingsverzoeken voor wind en zon op land bekrachtigd. Tevens worden de huidige ruimtelijke kaders voor wind- en zonne-energie uiteengezet.

Type besluit: GS-vergadering