Wijzigingsovereenkomst verbreding A20 Nieuwerkerk ad IJssel - Gouda

Datum besluit: 23 maart 2021


Gedeputeerde Staten hebben besloten akkoord te gaan met een wijziging van de in 2019 afgesloten bestuursovereenkomst voor de verbreding van de A20 tussen Nieuwerkerk aan den IJssel en Gouda. In deze bestuursovereenkomst is vastgelegd dat de provincie en andere regionale partijen meebetalen aan versnelling van de planuitwerking, zodat de verbreding naar 2x3 rijstroken eerder gerealiseerd kan worden. Inmiddels heeft het Rijk laten weten dat de versnelling van de planuitwerking niet behaald wordt. De betrokken partijen zijn het erover eens dat de provincie en regionale partijen hieraan niet langer hoeven mee te betalen. De wijzigingsovereenkomst maakt de eerdere afspraken hierover ongedaan.

Type besluit: GS-vergadering