Beleidsregel Bestuurlijke boete Seveso-inrichtingen Provincie Zuid-Holland 2021

Datum besluit: 30 maart 2021


Met de invoering van de Omgevingswet krijgen de provincies de bestuurlijke boete als nieuw instrument voor overtredingen van de regels van het huidige Besluit risico zware ongevallen (Brzo). In dit beleidskader staan onder andere afspraken over de hoogte van de boetes en boete verhogende en verlagende omstandigheden. Samen met de andere provincies is in IPO-verband hiervoor een beleidskader opgesteld. Met dit besluit stellen Gedeputeerde Staten dit beleidskader vast voor Zuid-Holland.

Type besluit: GS-vergadering