Bestuurlijke Overeenkomst ontwikkeling Middengebied Zuidplaspolder

Datum besluit: 30 maart 2021


Er is in Zuid-Holland een grote, acute behoefte aan nieuwe woningen. Het Middengebied van de Zuidplaspolder is al sinds 2004 aangewezen voor grootschalige woningbouw. Verschillende gemeenten en de provincie Zuid-Holland hebben in 2004 de Grondbank RZG Zuidplas opgericht om gronden aan te kopen ten behoeve van woningbouw en bedrijventerreinen. De gemeente Zuidplas, de Grondbank RZG Zuidplas en de provincie Zuid-Holland werken intensief samen om tot een plan te komen voor de integrale ontwikkeling van het Middengebied van de Zuidplaspolder. Dat heeft geleid tot een Masterplan voor het gebied dat voor vaststelling voorgelegd zal worden aan de gemeenteraad van Zuidplas en tot een bestuurlijke overeenkomst tussen de gemeente, Grondbank en provincie. Gedeputeerde Staten leggen deze overeenkomst bij deze voor aan Provinciale Staten voor wensen en bedenkingen. In de overeenkomst worden afspraken gemaakt over de realisatie van 8.000 woningen en nieuwe bedrijventerreinen, mobiliteit, natuur, landschap en duurzaamheid. Tevens worden afspraken gemaakt over de verkoop van gronden van de Grondbank en de provincie aan de gemeente Zuidplas. Hiermee wordt een hele belangrijke stap gezet in de ontwikkeling van dit gebied en de realisatie van nieuwe woningen.

Type besluit: GS-vergadering