Consultatie Onderzoeksresultaten eerste fase MIRT-verkenning Oeververbindingen regio Rotterdam

Datum besluit: 30 maart 2021


Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten aan de hand van een brief en een presentatie over de onderzoeksresultaten uit de eerste fase van de MIRT-verkenning Oeververbindingen regio Rotterdam. In de MIRT-verkenning doet de provincie samen met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de gemeente Rotterdam en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, onderzoek naar maatregelen die de bereikbaarheid in de regio Rotterdam moeten verbeteren. Het gaat onder andere om een nieuwe brug of tunnel tussen Kralingen en Feyenoord, beter Openbaar Vervoer en verbetering van de doorstroming op de A16 en op de Algeracorridor (N210). Gedeputeerde Staten vragen aan Provinciale Staten om in de Statencommissie Bereikbaarheid en Energie aandachtspunten mee te geven over de onderzoeksresultaten en overwegingen die hierbij zijn geformuleerd. Deze input kan het college gebruiken in de verdere besluitvorming binnen de MIRT-verkenning om te komen tot een Notitie Kansrijke Oplossingsrichtingen. Deze notitie vormt een tussenstap naar het uiteindelijke Voorkeursbesluit dat naar verwachting in 2022 genomen zal worden. Alle informatie over het project en het proces is ook te vinden op de projectwebsite www.oeververbindingen.nl.

Type besluit: GS-vergadering