Transitieplan Openbaar Vervoer Zuid-Holland - Onderweg naar toekomstvast OV na corona

Datum besluit: 30 maart 2021


Vanwege het coronavirus is het openbaar vervoer (OV) alleen bedoeld voor noodzakelijke reizen en daardoor zijn er aanzienlijk minder reizigers. Om het OV in stand te houden, zet de provincie in beginsel haar subsidies aan de vervoerders 100% door en steunt het Rijk op dit moment het OV met een beschikbaarheidsvergoeding. De provincie Zuid-Holland en de vervoerders moeten zich voorbereiden op een situatie na corona 2022-2025, met tussen de 20% en 40% minder reizigers aan het begin van 2022 in vergelijking met 2019 en zonder Rijksbijdrage. Daarvoor is dit Transitieplan bedoeld.

Type besluit: GS-vergadering