Beantwoording Statenvragen 3721 van GroenLinks inzake damwand EMK-terrein te Krimpen aan den IJssel

Datum besluit: 9 maart 2021


Op 28 januari 2021 zijn in de Provinciale Staten van Zuid-Holland door het Statenlid R. Klumpes van de fractie GroenLinks vragen gesteld over de damwand rondom de IBC-locatie, het voormalige EMK-terrein in Krimpen aan den IJssel. De vragen hebben betrekking op het functioneren van de damwand, de sterkte, stabiliteit en de isolerende werking van de constructie.

Het afgelopen jaar zijn ontwikkelingen geweest rondom het EMK-terrein. De mogelijkheden om het terrein een nieuwe bestemming te kunnen geven zijn onderzocht. Onderzoek heeft aangetoond dat hiervoor het versterken van de huidige damwandconstructie noodzakelijk zal zijn. Door de opeenvolgende onderzoeken en rapportages is onduidelijkheid ontstaan in de kwaliteit van de huidige damwand in relatie tot de eisen aan de damwand in een mogelijke toekomstige, nieuwe functie. De gestelde vragen en gegeven antwoorden hebben met name betrekking op deze onduidelijkheden. De algemene conclusie uit de beantwoording is dat de huidige damwand geen constructiefouten kent en voldoet aan de eisen ten aanzien van de sterkte, stabiliteit en het isolerend vermogen.

Type besluit: GS-vergadering