Beantwoording Statenvragen 3726 van ChristenUnie & SGP en CDA met betrekking tot geothermie en de bescherming van grondwater en drinkwatervoorraden

Datum besluit: 9 maart 2021


Gedeputeerde Staten hebben de beantwoording vastgesteld van Statenvragen 3726 van ChristenUnie & SGP en CDA over geothermiewinning en de bescherming van grondwatervoorraden in verband met de drinkwatervoorziening. In de beantwoording wordt ingegaan op welke maatregelen genomen worden voor de bescherming van grondwatervoorraden in relatie tot geothermiewinning en ingegaan op de rolverdeling tussen het Ministerie van Economische Zaken & Klimaat en provincie Zuid-Holland.

Type besluit: GS-vergadering