Evaluatie Beleidsregel landen op en opstijgen van terreinen anders dan van luchthavens Zuid-Holland 2019

Datum besluit: 9 maart 2021


Het beleid van de provincie bij het verlenen van ontheffingen voor landen en opstijgen buiten luchthavens is goed in balans. Deze conclusie trekken Gedeputeerde Staten uit de evaluatie van de beleidsregel waarin de voorwaarden en procedures voor het verlenen van deze ontheffingen zijn vastgelegd. GS wegen hierbij mee dat dit soort vluchten relatief weinig klachten oplevert. Wel is het door nieuwe (technologische) ontwikkelingen, zoals de snelle opkomst van onbemande vliegtuigen (met name drones), nodig om dit beleid bij de tijd te brengen. Dit is voor het college aanleiding om het komende jaar het totale beleid voor de kleine en recreatieve luchtvaart tegen het licht te houden. Volgens de Wet luchtvaart mogen luchtvaartuigen alleen maar opstijgen en landen op luchthavens. Daarbij gelden wel uitzonderingen, zoals voor traumahelikopters en luchtballonnen. Voor bepaalde soorten luchtvaartuigen zijn de provincies bevoegd om ontheffingen te verlenen, zoals helikopters en drones. Landelijk gezien is hierbij de afgelopen tien jaar een lappendeken aan regels, voorwaarden en procedures ontstaan. Gedeputeerde Staten nemen nu het initiatief om samen met de andere provincies hier meer eenheid in te brengen.

Type besluit: GS-vergadering