IPO kabinetsaanbod en gebiedsopgaven

Datum besluit: 9 maart 2021


Door middel van deze brief stellen wij u in kennis van de inzet van de gezamenlijke provincies, gemeenten en waterschappen in aanloop naar de verkiezingen.

Type besluit: GS-vergadering