Jaarverslag 2020 van de Eenheid Audit en Advies

Datum besluit: 9 maart 2021


Op grond van de Provinciewet moeten Gedeputeerde Staten periodiek onderzoek verrichten naar de doelmatigheid en de doeltreffendheid van het door hen gevoerde bestuur. Met de aanbieding van het jaarverslag 2020 van de Eenheid Audit en Advies informeren zij Provinciale Staten over de resultaten van dit onderzoek.

Type besluit: GS-vergadering