Planvorming Waspeencentrum gemeente Noordwijk

Datum besluit: 9 januari 2021


GS besluiten een bestuurlijke reactie te geven over het niet hanteren van de afgesproken werkwijze bij de planvorming van het Waspeencentrum in Noordwijk. Hierom is besloten om aan de gemeente Noordwijk kenbaar te maken dat de provincie niet content is met de gehanteerde werkwijze in de planvorming en (vermeende) communicatie betreffende het Waspeencentrum Noordwijk. De gehanteerde handelswijze van de gemeente is niet conform de gemaakte afspraken omtrent de werkwijze bij ruimtelijke plannen. Participatie vraagt tijd, capaciteit en middelen. Ongeacht of wel of niet voor participatie gekozen wordt, blijft het van groot belang om betrokkenen tijdig en open te informeren. Indien het plan op reguliere wijze aan ons was aangeboden dan hadden we geconcludeerd dat er in de ruimtelijke onderbouwing van het plan is verwezen naar verkeerde artikelen uit de provinciale verordening en dat er aandachtspunten met betrekking tot de omgang met de ruimtelijke kwaliteit zouden zijn meegegeven.

Type besluit: GS-vergadering