Uitvoering motie 981 Ondersteuning voedselbanken dak- en thuislozenopvang Rotterdam en Den Haag

Datum besluit: 9 maart 2021


Als gevolg van de coronapandemie hebben Provinciale Staten vanaf maart 2020 nauwelijks fysiek kunnen vergaderen. Vanwege deze situatie hebben Provinciale Staten op catering bespaard. In december 2020 hebben Provinciale Staten een Motie aangenomen waarin is opgeroepen om een deel van de bespaarde cateringkosten te doneren aan een goed doel. Gedeputeerde Staten hebben inmiddels uitvoering gegevens aan deze motie. Met een brief wordt daarvan nu melding gedaan aan Provinciale Staten.

Type besluit: GS-vergadering