Analyse van de jaarrekeningen 2020 van de provinciale publieke verbonden partijen

Datum besluit: 11 mei 2021


De jaarrekeningen van de publieke verbonden partijen worden geanalyseerd en ter informatie voorgelegd aan Provinciale Staten. Daarvoor wordt gebruik van een format die afgesproken is met Provinciale Staten. Hierin wordt op een beknopte wijze voor Provinciale Staten relevante informatie uit de concept jaarrekeningen van de publieke verbonden partijen gepresenteerd.

Type besluit: GS-vergadering