Analyse ontwerpbegrotingen 2022 van de provinciale publieke verbonden partijen

Datum besluit: 11 mei 2021


Jaarlijks stellen de provinciale publieke verbonden partijen hun ontwerpbegrotingen voor het komend jaar op en leveren deze aan bij Provinciale Staten voor zienswijzen. De ontwerpbegrotingen worden beleidsmatig en financieel geanalyseerd en vastgelegd in de analyse van de ontwerpbegrotingen.

Type besluit: GS-vergadering