Beantwoording Statenvragen 3746 van PvdD over Ondersteuning duurzaam en innovatief glastuinbouwbedrijf

Datum besluit: 11 mei 2021


Gedeputeerde Staten hebben vragen van de Partij voor de Dieren beantwoord inzake ondersteuning duurzaam en innovatief glastuinbouwbedrijf.

Type besluit: GS-vergadering