Uitkomsten 1e ronde Nationaal Groeifonds en vervolg regionale Groeiagenda Zuid-Holland

Datum besluit: 11 mei 2021


Op vrijdag 9 april 2021 heeft het kabinet de uitkomsten van de eerste ronde van het Nationaal Groeifonds bekend gemaakt. De financiële middelen uit het Nationaal Groeifonds zijn toegekend aan de verbetering van de bereikbaarheid, Health, Quantum, Groenvermogen en Artificial Intelligence in Zuid-Holland. De toekenning is een erkenning van de grote uitdagingen in de regio en de positie van Zuid-Holland als motor van de Nederlandse economie.

Type besluit: GS-vergadering