Warmtelevering Leidse regio WLQ+ voortgangsrapportage

Datum besluit: 11 mei 2021


Met betrekking tot het project Warmtelevering Leidse regio Warmtelinq+ wordt door Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland periodiek gerapporteerd aan Provinciale Staten.

Gedeputeerde Staten hebben de voortgangsrapportage over de maanden april/mei 2021 vastgesteld en aan Provinciale Staten aangeboden.

Type besluit: GS-vergadering