Zienswijze op de ontwerpbegroting 2022 van de Grondbank Rotterdam Zoetermeer Gouda (RZG) Zuidplas

Datum besluit: 11 mei 2021


Jaarlijks dienen de publieke verbonden partijen de ontwerpbegrotingen voor het komende jaar en een meerjarenraming in bij Provinciale Staten voor een zienswijze. Dit besluit betreft de zienswijze van Provinciale Staten op de ontwerpbegroting van de Grondbank voor het jaar 2022 en een meerjarenraming 2023 en 2024.

Type besluit: GS-vergadering