Zienswijze op de ontwerpbegrotingen 2022 van de Omgevingsdiensten

Datum besluit: 11 mei 2021


De vijf omgevingsdiensten dienen jaarlijks hun ontwerpbegrotingen voor zienswijze in bij Provinciale Staten. Door middel van een zienswijzebrief geven Provinciale Staten aan wat ze van de ontwerpbegrotingen vinden en geven een aantal aandachtspunten mee.

Type besluit: GS-vergadering