Afhandeling diverse moties Luchtvaart

Datum besluit: 18 mei 2021


Op verschillende momenten hebben Provinciale Staten moties aangenomen over het onderwerp Luchtvaart. Gedeputeerde Staten geven met een brief aan Provinciale Staten per motie aan welke acties zijn ondernomen.Het betreft de volgende moties: 570 Breitbarth (D66) - Evaluatie luchthavenregeling helihaven Spoorlaan Den Haag; 571 Breitbarth (D66) - Alternatievenonderzoek luchthavenregeling helihaven Spoorlaan Den Haag; 863 Koning (PvdA) - Standpunt ten aanzien van groei Luchtvaart in Nederland; 864 Breitbarth (D66) - Geen toename geluidsruimte; 865 Portjer (GroenLinks) - Alternatief ruimtegebruik RTHA.

Type besluit: GS-vergadering