Afhandeling motie 992 verwerken extra vrachtschepen

Datum besluit: 18 mei 2021


Tijdens de vergadering van Provinciale Staten op 7 april 2021 is motie 992 (verwerken extra vrachtschepen) aangenomen. Het college van Gedeputeerde Staten informeert Provinciale Staten door middel van een brief over de afhandeling van deze motie.

Type besluit: GS-vergadering