Beantwoording statenvragen 3738 fractie PvdD - Vervolgvragen uitvoering Kierbesluit

Datum besluit: 18 mei 2021


De PvdD heeft schriftelijke vragen gesteld over de uitvoering van het Kierbesluit en in het bijzonder over de handhaving van de visserijvrije zone aan de zeezijde van de Kier. De controle vindt plaats door de Nederlandse Voedsel- en Waterautoriteit (NVWA) in opdracht van de minister van LNV. De provincie heeft hierin geen rol en verantwoordelijkheid. Er zijn volgens de NVWA het afgelopen jaar geen overtredingen geconstateerd.

Type besluit: GS-vergadering