Beantwoording Statenvragen 3744 van de PVV inzake toepassen grond in Sliedrecht-Noord

Datum besluit: 18 mei 2021


In de online krant Sliedrecht24.nl is op 6 april 2021 een artikel opgenomen over de afvoer naar en verwerking van grond in de polder Sliedrecht-Noord. In deze grond is de stof PFOS aangetoond. Voor deze werkzaamheden is door de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid toestemming gegeven. Naar aanleiding van dit artikel heeft de heer De Vree van de PVV aan het College vragen gesteld over de juistheid van de Omgevingsdienst om toestemming voor deze werkzaamheden te verlenen. Op deze vragen wordt hierbij antwoord gegeven.

Type besluit: GS-vergadering