Beantwoording statenvragen 3753 GL - Afschot reeën

Datum besluit: 18 mei 2021


In Zuid-Holland hebben wij een gezonde en groeiende populatie reeën. Deze populatie wordt beheerd om te voorkomen dat er veel aanrijdingen plaatsvinden. GroenLinks heeft hier vragen over gesteld. Gedeputeerde Staten geven in de beantwoording tekst en uitleg over het onderwerp. Daarbij wordt met name verwezen naar het door de Faunabeheereenheid Zuid-Holland opgestelde faunabeheerplan voor de reeën in onze provincie.

Type besluit: GS-vergadering