Eerste versie Monitor leefomgeving Zuid-Holland

Datum besluit: 18 mei 2021


De provincie Zuid-Holland is bezig met het opzetten van een "monitor leefomgeving". Voor onderwerpen zoals natuur, milieu, economie, mobiliteit, energie, water en wonen wordt in de monitor aan de hand van een beperkt aantal indicatoren aangeven hoe het er ‘buiten’ voor staat. De gegevens uit de monitor worden gebruikt bij de discussies over het huidige en mogelijk nieuw beleid. Gedeputeerde Staten geven met het monitor leefomgeving Zuid-Holland invulling aan een eerdere toezegging aan Provinciale Staten om een monitor te ontwikkelen die systematisch en transparant de staat van de leefomgeving in Zuid-Holland in beeld brengt.

Type besluit: GS-vergadering