Integraal voedselperspectief

Datum besluit: 18 mei 2021


Gedeputeerde Staten stelt de voedselverkenning 'Een Verse Start' vast en nodigt Provinciale Staten uit om in gesprek te gaan over een voedselperspectief op Zuid-Holland. Uit de verkenning blijkt dat dit helpt om meer kansen te benutten en nieuwe partners aan te haken. Door nog meer samen te werken komen oplossingen voor onderwerpen zoals bodemdaling, verlies van biodiversiteit en gezondheidsverschillen sneller dichterbij.

Type besluit: GS-vergadering