MKB-Deals Zuid-Holland

Datum besluit: 18 mei 2021


De provincie Zuid-Holland zet zich in voor de ondersteuning van het midden- en kleinbedrijf (MKB). Om hier invulling aan te geven worden zogenaamde ‘MKB-Deals’ gesloten met gemeenten en een vertegenwoordiging van het bedrijfsleven in de provincie Zuid-Holland. Gedeputeerde Staten heeft besloten tot het aan gaan van drie MKB-Deals met diverse regio’s. Met het sluiten van deze MKB-Deals ligt er een gezamenlijke intentie om de samenwerking in de regio te vergroten, en om het ondernemersklimaat voor het MKB in de provincie Zuid-Holland te versterken. De MKB-Deals zijn gericht op het uitwerken en uitvoeren van concrete activiteiten ter versterking van het MKB.

Type besluit: GS-vergadering