Srg wijzigingsbesluit artikel 2.11.2 en openstellingbesluiten paragraaf 2.11

Datum besluit: 18 mei 2011


De provincie Zuid-Holland stimuleert het gebruik van de groene ruimte door het vergroten van natuurkennis, natuurbeleving en waterbeleving. Het programma Groen doet goed geeft hier invulling aan door kinderen, met name uit versteende wijken, te verbinden met de groene ruimte. Vanuit gemeenten en regionale aanbieders is de vraag ontstaan om mee te doen aan dit programma. Gedeputeerde Staten stellen daarom € 40.000 voor nieuwe gemeenten en € 50.000 voor nieuwe regionale aanbieders beschikbaar. De bedragen komen voor de gemeenten en regionale aanbieders beschikbaar via voucherregelingen, uitgevoerd door Vereniging Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid Zuid-Holland (IVN).

Type besluit: GS-vergadering