Toetreding tot de coalitie Anders Reizen

Datum besluit: 18 mei 2021


De provincie Zuid-Holland heeft besloten toe te treden tot de coalitie Anders Reizen. Anders Reizen is een netwerk van werkgevers dat ernaar streeft de CO2-uitstoot van zakelijk reizen te halveren in 2030 (t.o.v. 2016). Zakelijk reizen omvat zowel het woon-werk verkeer als de dienstreizen. Met toetreding voldoet de provincie aan één van de mobiliteitsafspraken uit het Klimaatakkoord.

Type besluit: GS-vergadering